Już wkrótce... nasza nowa strona internetowa! Logo Rymarz Zdort Maruta

Webinar: „Nowelizacja KSH 2022 – przegląd najważniejszych zmian”

Termin: 5 października 2022 r., godz. 10.00–12.00

Wielkimi krokami zbliża się październikowa nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, a wraz z nią szereg istotnych zmian dotyczących funkcjonowania grup spółek handlowych oraz sprawowania nadzoru nad spółkami kapitałowymi. Nowelizacja wprowadza wiele istotnych zmian dotykających różnych obszarów prawa spółek. Usystematyzowanie zmian i ustalenie ich konsekwencji dla funkcjonowania spółek wymaga analizy, a interpretacja poszczególnych przepisów może budzić szereg wątpliwości. Zapraszamy do udziału w webinarze, podczas którego podsumujemy dla Państwa najważniejsze informacje w tym zakresie, jak również bazując na naszych doświadczeniach projektowych, przedstawimy praktyczne wskazówki dotyczące wprowadzanych zmian.

Webinar poprowadzą prawnicy z departamentu korporacyjnego Rymarz Zdort: dr Marek Maciąg (partner) oraz Aleksandra Pustiowska (senior associate).

Podczas webinaru omówione zostaną zagadnienia dotyczące:

  • prawa holdingowego oraz związanych z nim pojęć;
  • sytuacji prawnej wspólnika oraz akcjonariusza mniejszościowego spółki zależnej, uczestniczącej w grupie spółek;
  • zasad odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w wyniku wykonania wiążącego polecenia;
  • nowych zasad sprawowania nadzoru nad spółkami kapitałowymi oraz nowych kompetencji organów nadzorczych;
  • pozostałych zmian, mających istotny wpływ dla funkcjonowania spółek kapitałowych.

W celu dokonania rejestracji prosimy o kliknięcie w poniższy link: Rejestracja 

ZAPISZ SIĘ
do naszego
Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!