Rymarz_Zdort

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Zobacz więcej

Obszar prawa

Doradzamy w złożonych i bezprecedensowych sprawach w zakresie sporów gospodarczych, krajowych i międzynarodowych postępowań administracyjnych oraz kwestiach administracyjnych i regulacyjnych. Nasz zespół wspiera klientów nawet w najtrudniejszych i skomplikowanych sprawach. Nasze doświadczenie i wyjątkowe umiejętności zdobywaliśmy, uczestnicząc w prawie każdym najważniejszym sporze w Polsce. Liczne sprawy, w których braliśmy udział, miały wpływ na regulacje prawne i skutkowały zmianami w systemie prawnym.

Regularnie doradzamy największym polskim i międzynarodowym podmiotom działającym w różnych branżach, w tym: petrochemicznej, kolejowej, branży usług finansowych, branży nieruchomościowej i budowlanej, telekomunikacyjnej i mediów, private equity, energetycznej, farmaceutycznej, logistycznej i transportowej oraz FMCG. Dzięki pracy nad wyjątkowo różnicowanymi sprawami oraz doświadczeniu w doradzaniu spółkom z rożnych sektorów, możemy wspierać naszych klientów w najbardziej złożonych sprawach. Dlatego też zakres naszego doradztwa i reprezentacji przed sądami obejmuje różne rodzaje sporów gospodarczych, w szczególności spory dotyczące różnych aspektów transakcji fuzji i przejęć, robót budowlanych i umów handlowych. Nasz zespół posiada duże doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw procesowych, w tym we wspieraniu klientów we wrogich zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach akcjonariuszy i obronie przed wrogim przejęciem.

Doradzamy w złożonych postępowaniach administracyjnych i sporach regulacyjnych, w tym w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) i dalszych postępowaniach przed sądami administracyjnymi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz w postępowaniach odwoławczych przez sądami, dotyczącymi kar finansowych nałożonych przez UOKiK, inspektorów budowlanych i organy podatkowe.

Nasze doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach arbitrażowych obejmuje wszystkie rodzaje sądów polubownych i wszystkie procedury oraz różne instytucje arbitrażowe i regulaminy, w tym UNCITRAL, International Chamber of Commerce (ICC), London Court of International Arbitration (LCIA) i Vienna International Arbitral Centre (VIAC). Prowadziliśmy również wiele postępowań arbitrażowych o wysokiej wartości przedmiotu sporu oraz doradzaliśmy w złożonych sporach pomiędzy inwestorami a Skarbem Państwa. Prawnicy z naszego zespołu łączą doświadczenie procesowe, dogłębną znajomość prawa arbitrażowego i procedur, doświadczenie w wielu branżach oraz istotnych dziedzin prawa, jak również łatwość pracy w wielu językach.

Wybrani eksperci

Andrzej Miklas

Partner

Andrzej Miklas

Karina Aust-Niewiadomska

Partner

Karina Aust-Niewiadomska

Krzysztof Sajchta

Partner

Krzysztof Sajchta

Łukasz Żak

Partner

Łukasz Żak

Powiązane artykuły

Bank Pekao przejmuje prawa majątkowe i zobowiązania Idea Bank w ramach wszczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu przymusowej restrukturyzacji

4 stycznia 2021

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Bankowi Pekao przy transakcji przejęcia praw majątkowych i zobowiązań Idea Bank w ramach wszczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu przymusowej restru...

Bank Pekao przejmuje prawa majątkowe i zobowiązania Idea Bank w ramach wszczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu przymusowej restrukturyzacji

PGNiG wygrywa postępowanie arbitrażowe przeciwko Gazpromowi dotyczące obniżenia ceny za gaz dostarczany na podstawie Kontraktu Jamalskiego

1 lipca 2020

Kancelaria Rymarz Zdort reprezentowała spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG”) w postępowaniu arbitrażowym przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export („Gazprom”), ...

PGNiG wygrywa postępowanie arbitrażowe przeciwko Gazpromowi dotyczące obniżenia ceny za gaz dostarczany na podstawie Kontraktu Jamalskiego
Więcej powiązanych wiadomości