Już wkrótce... nasza nowa strona internetowa! Logo Rymarz Zdort Maruta

Postępowania sądowe i arbitraż

Obszar prawa

Doradzamy w bezprecedensowych i najbardziej złożonych sporach gospodarczych i regulacyjnych oraz krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. W ostatnich 30 latach uczestniczyliśmy w prawie każdym ważnym sporze w Polsce. Wiele spraw, w których braliśmy udział, miało wpływ na zmianę regulacji prawnych.

Nasze doświadczenie obejmuje doradztwo w sporach dotyczących w szczególności: transakcji fuzji i przejęć, robót budowlanych i złożonych umów handlowych. Posiadamy duże doświadczenie w doradztwie w zakresie obrony przed wrogim przejęciem i wspieramy klientów podczas wrogich zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (URE), Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, organami nadzoru budowlanego oraz organami podatkowymi, jak również w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi dotyczących kar nałożonych przez UOKiK, URE, KNF oraz inne organy.

Nasze doświadczenie w postępowaniach arbitrażowych obejmuje wszystkie rodzaje sądów polubownych i procedur oraz różne instytucje arbitrażowe i regulaminy, w tym United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), International Chamber of Commerce (ICC), London Court of International Arbitration (LCIA), Stockholm Chamber of Commerce (SCC), Finland Chamber of Commerce (FCC) i Vienna International Arbitral Centre (VIAC). Na bieżąco występujemy też w postępowaniach administrowanych przez krajowe instytucje arbitrażowe – Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan. Prowadziliśmy wiele postępowań arbitrażowych o wysokiej wartości przedmiotu sporu oraz doradzaliśmy w złożonych sporach pomiędzy inwestorami a Skarbem Państwa. Nasz zespół wyróżnia się bogatym doświadczeniem, doskonałą znajomością prawa arbitrażowego i procedur oraz znajomością wielu branż.

Wśród naszych klientów są największe polskie i międzynarodowe spółki z wielu sektorów gospodarki, w tym petrochemicznego, usług finansowych, nieruchomości, telekomunikacyjnego i mediów, private equity, energetycznego, farmaceutycznego, transportowego i FMCG.

Powiązane artykuły

Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił w całości jako bezzasadną skargę Gazprom o uchylenie korzystnego dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. wyroku Trybunału Arbitrażowego z dnia 30 marca 2020 r.

11 marca 2022

Miło nam poinformować, że Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił w całości jako bezzasadną skargę PAO Gazprom i OOO Gazprom Export o uchylenie korzystnego dla spółki Polskie Górnictwo Naftow...

Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił w całości jako bezzasadną skargę Gazprom o uchylenie korzystnego dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. wyroku Trybunału Arbitrażowego z dnia 30 marca 2020 r.

Bank Pekao przejmuje prawa majątkowe i zobowiązania Idea Bank w ramach wszczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu przymusowej restrukturyzacji

4 stycznia 2021

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Bankowi Pekao przy transakcji przejęcia praw majątkowych i zobowiązań Idea Bank w ramach wszczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu przymusowej restru...

Bank Pekao przejmuje prawa majątkowe i zobowiązania Idea Bank w ramach wszczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu przymusowej restrukturyzacji

PGNiG wygrywa postępowanie arbitrażowe przeciwko Gazpromowi dotyczące obniżenia ceny za gaz dostarczany na podstawie Kontraktu Jamalskiego

1 lipca 2020

Kancelaria Rymarz Zdort reprezentowała spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. („PGNiG”) w postępowaniu arbitrażowym przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export („Gazprom”), ...

PGNiG wygrywa postępowanie arbitrażowe przeciwko Gazpromowi dotyczące obniżenia ceny za gaz dostarczany na podstawie Kontraktu Jamalskiego
Więcej powiązanych wiadomości
ZAPISZ SIĘ
do naszego
Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!