Już wkrótce... nasza nowa strona internetowa! Logo Rymarz Zdort Maruta

Dłużne rynki kapitałowe

Obszar prawa

Mając jeden z najbardziej uznanych zespołów w zakresie rynków kapitałowych w Polsce, nasza praktyka w zakresie dłużnych rynków kapitałowych może obsłużyć niemal każdy rodzaj transakcji wykorzystujących proces pozyskiwania finansowania dłużnego. Jesteśmy regularnie wyróżniani w gronie najlepszych kancelarii specjalizujących się w obsłudze transakcji na rynku dłużnych rynków kapitałowych w Polsce tworzonych przez wiodące międzynarodowe wydawnictwa, takie jak: Chambers and Partners, The Legal 500 oraz IFLR1000.

Nasze doświadczenie obejmuje krajowe i międzynarodowe emisje obligacji oraz publiczne i prywatne oferty dłużnych papierów wartościowych, w tym obligacji, listów zastawnych, obligacji typu high-yield oraz euroobligacji.

Doradzaliśmy przy kilku najgłośniejszych transakcjach z wykorzystaniem obligacji typu high-yield w Polsce oraz przy najważniejszych ofertach, gdzie liczą się nasze doświadczenie i szerokie kompetencje.

W gronie naszych klientów znajdują się największe i najbardziej renomowane podmioty z różnych sektorów gospodarki. Doradzamy instytucjom finansowym, emitentom, sponsorom oraz największym bankom inwestycyjnym.

Powiązane artykuły

Więcej powiązanych wiadomości
ZAPISZ SIĘ
do naszego
Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!