Już wkrótce... nasza nowa strona internetowa! Logo Rymarz Zdort Maruta

Prawo własności intelektualnej

Obszar prawa

Zespół od wielu lat doradza w kwestiach związanych z ochroną praw własności intelektualnej. W szczególności koncentrujemy się na zagadnieniach dotyczących ochrony znaków towarowych i praw autorskich, w tym na wykorzystywaniu utworów chronionych prawem autorskim oraz zagadnieniach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i ochroną danych. Doradzamy naszym klientom w związku z nabywaniem praw własności intelektualnej lub własności przemysłowej oraz ich rejestracją i ochroną. Mamy duże doświadczenie w opracowywaniu projektów i negocjowaniu warunków umów o przeniesienie praw autorskich, znaków towarowych lub umów licencyjnych, w tym umów na licencję oprogramowania. Reprezentujemy również naszych klientów w sporach dotyczących praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

Doradzamy klientom z różnych branż, w tym z branży IT, motoryzacyjnej, biotechnologicznej, energetycznej i spożywczej, jak również portalom internetowym, dostawcom usług telekomunikacyjnym i wydawnictwom. Posiadamy także doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa prawnego w zakresie własności intelektualnej na rzecz klubów sportowych (w związku z ochroną i wykorzystaniem wizerunku ich zawodników). Ponadto świadczymy usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej na rzecz organizacji non-profit.

Dzięki dogłębnej znajomości kluczowych aspektów prawa ochrony własności intelektualnej możemy udzielać naszym klientom wsparcia nawet w odniesieniu do najbardziej złożonych i skomplikowanych kwestii. Nasz zespół prawa własności intelektualnej wspiera również inne praktyki naszej kancelarii, w tym praktykę fuzji i przejęć, private equity, praktykę rynków kapitałowych i praktykę postępowań sądowych i arbitrażowych, co pozwala kancelarii świadczyć na rzecz naszych klientów kompleksowe usługi doradztwa prawnego przy złożonych transakcjach krajowych i transgranicznych.

Powiązane artykuły

ZAPISZ SIĘ
do naszego
Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!