Rymarz_Zdort

Prawo karne gospodarcze

Zobacz więcej

Obszar prawa

Zespół prawa karnego gospodarczego posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego i postępowania przygotowawczego, w tym w głośnych sprawach sądowych, w których występowaliśmy w imieniu zarówno pokrzywdzonych jak i podejrzanych lub oskarżonych o popełnienie przestępstwa gospodarczego.

Skutecznie reprezentujemy klientów w dochodzeniach i śledztwach, które wymagają natychmiastowego działania, doświadczenia i znajomości wielu dziedzin prawa. Wspieramy naszych klientów (zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne) w przesłuchaniach, śledztwach lub w dochodzeniu roszczeń z tytułu szkody będącej skutkiem przestępstwa gospodarczego, które miało wpływ na prowadzoną przez nich działalność lub na nich osobiście.

Zespół prawa karnego gospodarczego ściśle współpracuje z praktykami bankowości i finansów, prawa handlowego i prawa spółek oraz fuzji i przejęć naszej kancelarii, co gwarantuje szczegółowe podejście do złożonych kwestii związanych z przestępstwami gospodarczymi (tzw. przestępstwa białych kołnierzyków), w tym przestępstw korporacyjnych oraz oszustw bankowych i oszustw na rynkach kapitałowych. Jesteśmy cenieni za łączenie doświadczeń w zakresie prawa karnego, handlowego i zagadnień regulacyjnych, czego zazwyczaj wymagają sprawy z zakresu przestępstw gospodarczych.

Świadczymy na rzecz naszych klientów usługi doradztwa w zakresie działań profilaktycznych i pomagamy we wprowadzaniu wewnętrznych procedur zgodności, służących wykrywaniu łapownictwa, korupcji oraz prania brudnych pieniędzy, w celu ograniczenia ryzyka odpowiedzialności karnej.

Oferujemy doradztwo specjalistyczne w sprawach związanych z przestępstwami prania brudnych pieniędzy, łapownictwa i korupcji, w sprawach związanych z przeszukaniami, zajęciem i zatrzymaniem mienia, wewnętrznymi śledztwami kryminalnymi, zapobieganiem przestępstwom finansowym oraz oszustwom korporacyjnym i ich wykrywaniem, ochroną dobrego imienia i reputacji, w sprawach związanych z przestępstwami podatkowymi, naruszeniem zakazu wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi (insider trading), nadużyciami na rynku oraz w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych.

Wśród naszych klientów znajdują się spółki giełdowe i inne duże spółki oraz osoby fizyczne, w tym zamożni klienci indywidualni, dyrektorzy i pracownicy wyższego szczebla. Nasi klienci działają w kluczowych sektorach gospodarki, takich jak usługi finansowe, produkcja, energetyka i usługi komunalne, telekomunikacja, media i nieruchomości.

Wybrany ekspert

Karina Aust-Niewiadomska

Partner

Karina Aust-Niewiadomska

Powiązane artykuły

Więcej powiązanych wiadomości

Powiązane alerty