Już wkrótce... nasza nowa strona internetowa! Logo Rymarz Zdort Maruta

Alerty

Fundacja rodzinna

22 maja 2023

W życie wchodzi dziś ustawa o fundacji rodzinnej. Tworzy ona nową konstrukcję prawną wzorowaną na podobnych rozwiązaniach, które od lat funkcjonują w takich państwach jak Holandia, Austria, Niemcy, Malta czy Liechtenstein. W zamyśle ustawodawcy fundacja rodzinna ma być optymalną formą prawną, przeznaczoną do zarządzania majątkiem rodzinnym oraz planowania sukc...

Fundacja rodzinna

Dyrektywa Work-life Balance i zmiany w Kodeksie pracy

14 marca 2023

9 marca 2023 roku Sejm przyjął długo oczekiwaną ustawę implementującą dyrektywy unijne dotyczące work-life balance i przejrzystości płac. Nowelizacja przewiduje istotne zmiany w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz przyznaje pracownikom szereg nowych uprawnień. Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta, a jej planowana data wejścia w życie to...

Dyrektywa Work-life Balance i zmiany w Kodeksie pracy

Praca zdalna i kontrola trzeźwości

20 lutego 2023

Początek 2023 roku rozpoczął się od istotnych zmian w przepisach prawa pracy. Już od 21 lutego pracodawca będzie mógł dokonać kontroli trzeźwości na nowych zasadach, a od 7 kwietnia wejdą w życie przepisy wprowadzające pracę zdalną do Kodeksu pracy. Ponadto w toku obecnych prac legislacyjnych znajduje się ustawa implementująca dyrektywę „work-life balance...

Praca zdalna i kontrola trzeźwości

ZMIANY W PRAWIE OCHRONY KONSUMENTÓW OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU

3 stycznia 2023

1 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany w regulacjach ochrony konsumentów związane z implementacją do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektyw Cyfrowej, Towarowej i Omnibus. Dyrektywy te zostały implementowane (i) ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 2581) i (ii) z dnia 4 listopada 2022 r....

ZMIANY W PRAWIE OCHRONY KONSUMENTÓW OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU

AML vs. RODO – przywrócona równowaga?

12 grudnia 2022

W orzeczeniu z 22 listopada br. (orzeczenie wydane w połączonych sprawach C-37/20 i C-601/20) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) zakwestionował nieograniczony, publiczny dostęp do informacji na temat beneficjentów rzeczywistych, tj. dostęp dla każdego i  bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów. Trybunał stwierdził, że pełna jawnoś...

AML vs. RODO – przywrócona równowaga?

Nowelizacja KSH 2022 – pojęcie „mandatu” i „kadencji”

6 września 2022

13 października 2022 r. wejdzie w życie Nowelizacja KSH[1], obejmująca między innymi zmiany w zakresie funkcjonowania organów spółek kapitałowych. Ustawodawca zdecydował się na nowelizację art. 202 § 2, art. 218 § 2 oraz art. 369 § 1 KSH[2]. Przepisy te regulują zagadnienie kadencji członków zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną...

Nowelizacja KSH 2022 – pojęcie „mandatu” i „kadencji”

Nowelizacja KSH 2022 – prawo holdingowe

23 sierpnia 2022

13 października 2022 r. wchodzi w życie Nowelizacja KSH[1], która obok zmian w zasadach sprawowania nadzoru korporacyjnego wprowadza do ustawy przepisy dotyczące prawa holdingowego. Nowelizacja KSH zmierza do uregulowania holdingów (faktycznych oraz umownych), które nie posiadały dotychczas przejrzystych reguł funkcjonowania. Regulacja ma charakter fakultatywny –  dz...

Nowelizacja KSH 2022 – prawo holdingowe

Ustawa sankcyjna – wejście w życie nowelizacji

18 sierpnia 2022

Od 16 kwietnia 2022 r. w Polsce obowiązuje ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego[1] („Ustawa sankcyjna”), na podstawie której uregulowano stosowanie przepisów sankcyjnych na szczeblu krajowym oraz wprowadzono listę osób i podmiot...

Ustawa sankcyjna – wejście w życie nowelizacji

Akt o rynkach cyfrowych (DMA) przyjęty przez Parlament Europejski – pierwszy krok w kierunku regulacji sektora cyfrowego

8 lipca 2022

5 lipca br. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfrowych) („DMA”). Akt wejdzie w życie dwadzieścia dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a zacznie obowiązywać sześć miesięcy od tej daty. Obowiązki konstruowane na gruncie aktu o rynkach cyfrowych (DMA) znacząco wpłyn...

Akt o rynkach cyfrowych (DMA) przyjęty przez Parlament Europejski – pierwszy krok w kierunku regulacji sektora cyfrowego

Najważniejsze zmiany w Kodeksie Pracy 2022

27 czerwca 2022

W 2022 roku pracodawców czekają istotne zmiany w przepisach prawa pracy. Obecnie procedowane są dwie istotne nowelizacje Kodeksu pracy, które spowodują konieczność wdrożenia nowych regulacji wewnętrznych oraz uaktualnienia obecnie obowiązujących przepisów wewnątrzzakładowego prawa pracy. Planowane zmiany w Kodeksie pracy wpłyną na następujące obszary: ...

Najważniejsze zmiany w Kodeksie Pracy 2022
ZAPISZ SIĘ
do naszego
Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!