Alerty

ZMIANY W PRAWIE OCHRONY KONSUMENTÓW OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU

3 stycznia 2023

1 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany w regulacjach ochrony konsumentów związane z implementacją do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektyw Cyfrowej, Towarowej i Omnibus. Dyrektywy te zostały implementowane (i) ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 2581) i (ii) z dnia 4 listopada 2022 r....

ZMIANY W PRAWIE OCHRONY KONSUMENTÓW OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU

AML vs. RODO – przywrócona równowaga?

12 grudnia 2022

W orzeczeniu z 22 listopada br. (orzeczenie wydane w połączonych sprawach C-37/20 i C-601/20) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) zakwestionował nieograniczony, publiczny dostęp do informacji na temat beneficjentów rzeczywistych, tj. dostęp dla każdego i  bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów. Trybunał stwierdził, że pełna jawnoś...

AML vs. RODO – przywrócona równowaga?

Nowelizacja KSH 2022 – pojęcie „mandatu” i „kadencji”

6 września 2022

13 października 2022 r. wejdzie w życie Nowelizacja KSH[1], obejmująca między innymi zmiany w zakresie funkcjonowania organów spółek kapitałowych. Ustawodawca zdecydował się na nowelizację art. 202 § 2, art. 218 § 2 oraz art. 369 § 1 KSH[2]. Przepisy te regulują zagadnienie kadencji członków zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną...

Nowelizacja KSH 2022 – pojęcie „mandatu” i „kadencji”

Nowelizacja KSH 2022 – prawo holdingowe

23 sierpnia 2022

13 października 2022 r. wchodzi w życie Nowelizacja KSH[1], która obok zmian w zasadach sprawowania nadzoru korporacyjnego wprowadza do ustawy przepisy dotyczące prawa holdingowego. Nowelizacja KSH zmierza do uregulowania holdingów (faktycznych oraz umownych), które nie posiadały dotychczas przejrzystych reguł funkcjonowania. Regulacja ma charakter fakultatywny –  dz...

Nowelizacja KSH 2022 – prawo holdingowe

Ustawa sankcyjna – wejście w życie nowelizacji

18 sierpnia 2022

Od 16 kwietnia 2022 r. w Polsce obowiązuje ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego[1] („Ustawa sankcyjna”), na podstawie której uregulowano stosowanie przepisów sankcyjnych na szczeblu krajowym oraz wprowadzono listę osób i podmiot...

Ustawa sankcyjna – wejście w życie nowelizacji

Akt o rynkach cyfrowych (DMA) przyjęty przez Parlament Europejski – pierwszy krok w kierunku regulacji sektora cyfrowego

8 lipca 2022

5 lipca br. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfrowych) („DMA”). Akt wejdzie w życie dwadzieścia dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a zacznie obowiązywać sześć miesięcy od tej daty. Obowiązki konstruowane na gruncie aktu o rynkach cyfrowych (DMA) znacząco wpłyn...

Akt o rynkach cyfrowych (DMA) przyjęty przez Parlament Europejski – pierwszy krok w kierunku regulacji sektora cyfrowego

Najważniejsze zmiany w Kodeksie Pracy 2022

27 czerwca 2022

W 2022 roku pracodawców czekają istotne zmiany w przepisach prawa pracy. Obecnie procedowane są dwie istotne nowelizacje Kodeksu pracy, które spowodują konieczność wdrożenia nowych regulacji wewnętrznych oraz uaktualnienia obecnie obowiązujących przepisów wewnątrzzakładowego prawa pracy. Planowane zmiany w Kodeksie pracy wpłyną na następujące obszary: ...

Najważniejsze zmiany w Kodeksie Pracy 2022

Nowelizacja KSH 2022 – zmiany w zasadach sprawowania nadzoru korporacyjnego

22 czerwca 2022

13 października 2022 r. wchodzi w życie Nowelizacja KSH[1], która w sposób znaczący wzmacnia pozycję rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Nowe uprawnienia, uzyskiwane przez rady nadzorcze spółek kapitałowych (oraz dyrektorów niewykonawczych w prostej spółce akcyjnej) zostały skorelowane z nowymi obowiązkami rad nadzorczych oraz zarządów. Nowe uprawnienia ...

Nowelizacja KSH 2022 – zmiany w zasadach sprawowania nadzoru korporacyjnego

Zmiana unijnego prawa konkurencji w zakresie oceny porozumień wertykalnych

1 czerwca 2022

1 czerwca 2022 r. w życie wchodzi nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej (2022/720) w sprawie wyłączeń grupowych dla porozumień wertykalnych („VBER”). Nowy VBER zastępuje obowiązujące przez ostatnie dwanaście lat rozporządzenie i wraz z nowymi wytycznymi Komisji częściowo zmienia reguły antymonopolowej oceny porozumień wertykalnych między przedsiębiorcami...

Zmiana unijnego prawa konkurencji w zakresie oceny porozumień wertykalnych

Newsletter KRS sposobem na przeciwdziałanie kradzieżom spółek

31 maja 2022

Kradzież spółki W praktyce działania Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zdarzały się przypadki wykorzystywania postępowań prowadzonych przed sądami rejestrowymi do tzw. kradzieży spółek. Proceder ten polega na zgłaszaniu do KRS wniosków bazujących na sfałszowanych dokumentach, dotyczących najczęściej zmian w zarządzie lub powołania nowych prokurentów. W...

Newsletter KRS sposobem na przeciwdziałanie kradzieżom spółek
ZAPISZ SIĘ
do naszego
Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!