Rymarz_Zdort

Prawo regulacyjne

Zobacz więcej

Obszar prawa

Jesteśmy jedną z najlepszych kancelarii w kwestiach regulacyjnych w sektorze bankowości. Pracując z organami regulacyjnymi od 1991 roku, zdobyliśmy niezrównane doświadczenie w doradztwie na rzecz krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych, w tym między innymi największych krajowych i zagranicznych banków, towarzystw ubezpieczeniowych, domów maklerskich, funduszy emerytalnych oraz przedsiębiorstw zarządzających aktywami.

Specjaliści w zakresie kwestii regulacyjnych z kancelarii Rymarz Zdort posiadają szerokie doświadczenie, które pozwala im obsługiwać złożone postępowania administracyjne, w tym postępowania związane z licencjami oraz pozwoleniami na nabycie akcji lub aktywów instytucji finansowych itp. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu biznesu naszych klientów jesteśmy w stanie świadczyć instytucjom finansowym usługi doradcze przy nawet najbardziej skomplikowanych transakcjach. Wiele z zaproponowanych przez nas propozycji stało się później rozwiązaniami o charakterze pionierskim i precedensowym.

Wyjątkowe umiejętności zespołu pozwalają skutecznie świadczyć usługi doradztwa prawnego, które odpowiadając na potrzeby klientów, nie stoją w sprzeczności z wymaganiami organów regulacyjnych. Wiedza oraz know-how, które zdobyliśmy w tym zakresie przez prawie 30 lat współpracy z tymi instytucjami, pozwala naszym klientom obdarzyć nas tak wysokim poziomem zaufania, na jaki nie odważyliby się w relacjach z żadnym innym doradcą.

Wybrany ekspert

Dr hab. Łukasz Gasiński

Partner

Dr hab. Łukasz Gasiński

Powiązane artykuły

Bank Pekao przejmuje prawa majątkowe i zobowiązania Idea Bank w ramach wszczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu przymusowej restrukturyzacji

4 stycznia 2021

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Bankowi Pekao przy transakcji przejęcia praw majątkowych i zobowiązań Idea Bank w ramach wszczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu przymusowej restru...

Bank Pekao przejmuje prawa majątkowe i zobowiązania Idea Bank w ramach wszczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu przymusowej restrukturyzacji

Bank Pekao nabywa pakiet 38,33% akcji Krajowego Integratora Płatności

21 grudnia 2020

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Bankowi Pekao S.A. („Bank”) przy transakcji nabycia pakietu 38,33% akcji Krajowego Integratora Płatności S.A. („KIP”, „Spółka”). KIP, operator sys...

Bank Pekao nabywa pakiet 38,33% akcji Krajowego Integratora Płatności
Więcej powiązanych wiadomości