Rymarz_Zdort

Prawo regulacyjne

Zobacz więcej

Praktyka

Jesteśmy jedną z najlepszych kancelarii w kwestiach regulacyjnych w sektorze bankowości. Pracując z organami regulacyjnymi od 1991 roku, zdobyliśmy niezrównane doświadczenie w doradztwie na rzecz krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych, w tym między innymi największych krajowych i zagranicznych banków, towarzystw ubezpieczeniowych, domów maklerskich, funduszy emerytalnych oraz przedsiębiorstw zarządzających aktywami.

Specjaliści w zakresie kwestii regulacyjnych z kancelarii Rymarz Zdort posiadają szerokie doświadczenie, które pozwala im obsługiwać złożone postępowania administracyjne, w tym postępowania związane z licencjami oraz pozwoleniami na nabycie akcji lub aktywów instytucji finansowych itp. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu biznesu naszych klientów jesteśmy w stanie świadczyć instytucjom finansowym usługi doradcze przy nawet najbardziej skomplikowanych transakcjach. Wiele z zaproponowanych przez nas propozycji stało się później rozwiązaniami o charakterze pionierskim i precedensowym.

Wyjątkowe umiejętności zespołu pozwalają skutecznie świadczyć usługi doradztwa prawnego, które odpowiadając na potrzeby klientów, nie stoją w sprzeczności z wymaganiami organów regulacyjnych. Wiedza oraz know-how, które zdobyliśmy w tym zakresie przez prawie 30 lat współpracy z tymi instytucjami, pozwala naszym klientom obdarzyć nas tak wysokim poziomem zaufania, na jaki nie odważyliby się w relacjach z żadnym innym doradcą.

Wybrany ekspert

Dr hab. Łukasz Gasiński

Partner

Dr hab. Łukasz Gasiński

Powiązane artykuły