Już wkrótce... nasza nowa strona internetowa! Logo Rymarz Zdort Maruta

Praktyki Letnie 2023

Dołącz do najlepszych

Praktyki w kancelarii Rymarz Zdort Maruta to szansa na doskonały start zawodowy dla adeptów prawa, których zainteresowania pokrywają się z profilem działalności naszej kancelarii. Praktykanci mają niepowtarzalną okazję, by zapoznać się z realiami pracy w korporacji zaangażowanej w międzynarodowe transakcje, aktywnie uczestniczyć w bieżących projektach kancelarii oraz zdobywać doświadczenie u boku najbardziej uznanych ekspertów z różnych dziedzin prawa. Praktyki to także sposób na dołączenie do stałego zespołu naszej kancelarii, dlatego osobom najwyżej ocenionym przedstawimy propozycję stałej współpracy.

Każdego roku do udziału w programie praktyk zapraszamy około 20 osób. Proponujemy 2 – miesięczne praktyki odbywające się w okresie od czerwca do września.

Każdy z uczestników, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, zostaje przypisany do działu korporacyjnego, procesowego lub nowych technologii, gdzie pracuje pod nadzorem wyznaczonego opiekuna merytorycznego. Wsparcie zapewnia mu również opiekun administracyjny.

Kogo szukamy

Program praktyk jest adresowany do osób, które:

  • ukończyły IV lub V rok studiów prawniczych;
  • w trakcie studiów uzyskały bardzo wysoką średnią ocen;
  • biegle posługują się językiem angielskim w mowie i w piśmie.

Podczas testów rekrutacyjnych sprawdzamy wiedzę kandydatów z zakresu prawa oraz znajomość języka angielskiego. Najlepsi kandydaci biorą udział w drugim etapie rekrutacji, tj. w rozmowach rekrutacyjnych z prawnikami. Ostateczne decyzje o zakwalifikowaniu się na praktyki podejmowane są na podstawie wyników testów oraz przeprowadzonych rozmów.

Wymagane dokumenty oraz kalendarium rekrutacji

Zainteresowanych odbyciem praktyk prosimy o wypełnienie formularza oraz przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego do 7 kwietnia 2023.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych za pomocą formularza pod linkiem: Aplikuj.

Testy oraz spotkania rekrutacyjne odbędą się w kwietniu i maju 2023 r., a informacje zwrotne o wyniku rekrutacji zostaną rozesłane do 26 maja 2023 r.Magdalena Pater-Chylińska

Head of People & Culture

+48 22 520 4234
ZAPISZ SIĘ
do naszego
Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!