Rymarz_Zdort

Prawo pracy

Zobacz więcej

Obszar prawa

Wspieramy klientów w szerokim zakresie spraw związanych z zatrudnieniem, wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczymi, włączając w to wsparcie transakcyjne i bieżące w odniesieniu do kwestii zatrudnienia.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie ogólnych kwestii związanych z zatrudnieniem, takich jak przygotowanie umów o pracę, umów zlecenia, systemów wynagradzania i premiowania, umów o zakazie konkurencji oraz opracowywanie środków mających na celu zwalczanie mobbingu i dyskryminacji.

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu kontraktów menedżerskich i wdrażaniu struktur zatrudnienia oraz programów motywacyjnych dla członków zarządu i menedżerów, w tym programów wynagradzania poprzez udostępnienie pracownikom opcji na zakup akcji spółki. Dzięki doświadczeniu naszych prawników łączymy wyjątkową wiedzę z obszarów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i regulacji podatkowych, co pozwala nam na świadczenie usług doradztwa prawnego na najwyższym poziomie.

Świadczymy również usługi wsparcia i doradztwa prawnego w szerokim zakresie zagadnień związanych z transakcjami fuzji i przejęć, takimi jak prowadzenie badań due diligence w kontekście zachowania zgodności z przepisami prawa pracy, spełnianie wymagań ustawowych związanych z przeniesieniem pracowników i zakładów pracy, przygotowanie komunikacji skierowanej do pracowników, związków zawodowych i rad pracowników, wspieranie pracodawców w kwestiach związanych z restrukturyzacją zatrudnienia i zarządzania, w tym w kwestiach zwolnień grupowych oraz w negocjacjach ze związkami zawodowymi w związku z różnymi rodzajami reorganizacji.

Rozumiemy problemy natury prawnej i praktycznej, z jakimi mogą mierzyć się pracodawcy międzynarodowi, jak i znaczenie terminowego działania w tym zakresie. Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach prawa pracy oraz najnowsze orzecznictwo, aby skutecznie doradzać naszym klientom nawet w najbardziej złożonych i delikatnych sprawach.

Powiązane artykuły