Rymarz_Zdort

Piotr Fedorowicz

Partner

Piotr Fedorowicz jest adwokatem, partnerem w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort oraz kieruje praktyką nieruchomości.

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2010 roku oraz kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego zorganizowany przez Uniwersytet Warszawski wspólnie z University of Florida Levin College of Law. Adwokatem jest od 2014 roku.

Jest prawnikiem transakcyjnym odpowiedzialnym za doradztwo w sektorze nieruchomości komercyjnych. Wykorzystując dogłębną wiedzę w zakresie prawa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć, w szczególności prowadzi projekty dotyczące nieruchomości biurowych, magazynowych oraz handlowych.

Specjalizuje się w złożonych transakcjach joint venture, cross-border oraz prawie handlowym i cywilnym.

Jego klientami są przede wszystkim inwestorzy zagraniczni, fundusze private equity, podmioty zarządzające aktywami oraz deweloperzy, którym kompleksowo doradza w zakresie nadzoru przy transakcjach nabycia i zbycia.

Piotr opracowuje dla swoich klientów pragmatyczne, efektywne i możliwe do wdrożenia strategie prawne i rozwiązania związane z procesami budowy, pozyskiwania pozwoleń, nabywania, komercjalizacji i eksploatacji inwestycji w nieruchomości komercyjne oraz wyjścia z takich inwestycji.

Piotr był wiodącym doradcą sprzedającego przy transakcji o wartości 1,5 mld EUR dotyczącej zbycia 75% udziałów w EPP, spółce inwestującej w nieruchomości, za którą prestiżowy dziennik handlowy PropertyEU przyznał nagrodę Deal of the Decade za najlepszą transakcję przeprowadzona w okresie dziesięciu lat (2006-2016).W tym czasie platforma nieruchomości komercyjnych EPP obejmowała 18 nieruchomości biurowych i komercyjnych w Polsce.

Posiada szczególną znajomość branży logistycznej oraz sektora nieruchomości handlowych i biurowych.

Na przestrzeni ostatnich czterech lat doradzał w związku z budową nieruchomości magazynowych o powierzchni ponad 700.000 m.kw., zbyciem nieruchomości biurowych o powierzchni ponad 640.000 m.kw oraz nieruchomości handlowych o powierzchni ponad 620.000 m.kw. zlokalizowanych w Polsce i krajach Europy Środkowowschodniej.

Przez ponad 10 lat pracy przeprowadził ponad 50 transakcji o łącznej wartości ponad 3,5 mld EUR.

Powiązane aktualności

Echo Partners sprzedaje pakiet akcji w Echo Investments

2 stycznia 2020

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Echo Partners B.V. w transakcji sprzedaży 100% udziałów w Lisala sp. z o.o, będącej większościowym akcjonariuszem Echo Investment S.A., na rzecz spółki celo...

Echo Partners sprzedaje pakiet akcji w Echo Investments
Zobacz wszystkich członków zespołu