Rymarz_Zdort

Karina Aust-Niewiadomska

Partner

Karina Aust-Niewiadomska jest adwokatem, partnerem w departamencie procesowym kancelarii Rymarz Zdort oraz kieruje praktyką prawa karnego gospodarczego.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2001 roku oraz Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim w 2004 roku. Wpis na listę adwokatów uzyskała w 2006 roku. Współpracę z kancelarią Rymarz Zdort rozpoczęła w 2000 roku.

Specjalizuje się w sprawach karnych, szczególnie z zakresu przestępczości gospodarczej. Posiada szeroką wiedzę w tej dziedzinie oraz bogate doświadczenie zarówno jako pełnomocnik pokrzywdzonych, jak i obrońca osób oskarżonych o popełnienie czynów zabronionych w toku prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Doradzała w procesach karnych o działanie na szkodę spółek, wykorzystanie informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi, jak również w sprawach związanych z niezgodną z prawem działalnością maklerów i domów maklerskich oraz w sprawach oszustw w tym gospodarczych i dokonywanych w obrocie papierami wartościowymi.

Posiada duże doświadczenie także w prowadzeniu spraw cywilnych i karnych dotyczących naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych oraz w pełnieniu funkcji pełnomocnika w sprawach cywilnych i administracyjnych przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym.

W prestiżowym rankingu Chambers & Partners Karina Aust-Niewiadomska jest rekomendowana od 2017 roku, a od 2018 jest zaliczana do grona najlepszych specjalistów w Polsce w dziedzinie prowadzenia obrony w sprawach karno-gospodarczych. Według ostatnich raportów Karina Aust-Niewiadomska prowadzi sprawy sądowe w zakresie prawa karnego gospodarczego i wspiera klientów z sektora finansowego podejrzanych o oszustwo lub w sprawach związanych z naruszeniem obowiązków służbowych. Reprezentuje również osoby prywatne. Jeden z klientów komentuje: „jej sposób działania na sali sądowej jest niezrównany, ma wyjątkowy talent do występowania w sądzie w roli obrońcy”.

W edycjach z 2019 i 2020 roku innego rankingu prawniczego, The Legal 500, Karina Aust-Niewiadomska została rekomendowana w dziedzinie rozwiązywania sporów oraz prawa karnego gospodarczego.

Powiązane aktualności

Zobacz wszystkich członków zespołu