Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Bankowi BPH przy przygotowaniu umowy outsourcingowej z IBM Polska Business Services

9 marca 2022 r.

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Bankowi BPH S.A. („Bank BPH”) przy przygotowaniu, negocjacjach i zawarciu istotnej umowy outsourcingowej dotyczącej obsługi portfela wierzytelności hipotecznych oraz świadczenia usług informatycznych z IBM Polska Business Services sp. z o.o. („IBM”) .Doradztwo obejmowało również wsparcie Banku BPH w negocjowaniu umowy o współpracy czterostronnej przy przekazaniu usług outsourcingowych dotychczas świadczonych przez Alior Bank S.A. („Alior Bank”) na rzecz Banku BPH do IBM oraz Kyndryl Polska Business Services sp. z o.o. („Kyndryl”).

Bank BPH, ogólnopolski bank z siedzibą w Gdańsku, jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej General Electric Company.

IBM Polska jest częścią amerykańskiego przedsiębiorstwa, świadczącego usługi doradcze i informatyczne oraz dostarczającego oprogramowanie i sprzęt.

Kyndryl jest nową firmą, która wyodrebniła się w listopadzie 2021 r. z IBM. Zjamuje się projektowaniem, budową, modernizacją i zarządzaniem systemami technologicznymi.

Alior Bank jest bankiem uniwersalnym w Polsce, który rozpoczął działalność w 2008 roku. Alior Bank jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i znajduje się w składzie głównego indeksu giełdowego – WIG20. Największym akcjonariuszem banku jest Grupa PZU, która posiada około 32% akcji.

Nadzór merytoryczny nad transakcją prowadził Dr hab. Łukasz Gasiński, partner w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort, prace prowadzone były przez Szymona Cieniawskiego, associate. W skład zespołu weszli Monika Kierepa, partner, odpowiedzialna za aspekty prawa własności intelektualnej i zagadnienia RODO; Robert Krasnodębski, partner oraz Filip Biegun, associate, odpowiedzialni za kwestie podatkowe oraz Marek Kanczew, counsel, koordynujący kwestie prawa pracy.

Członkowie zespołu

Dr hab. Łukasz Gasiński

Partner

Dr hab. Łukasz Gasiński

Monika Kierepa

Partner

Monika Kierepa

Robert Krasnodębski

Partner

Robert Krasnodębski

Marek Kanczew

Counsel

Marek Kanczew

Szymon Cieniawski

Senior Associate

Szymon Cieniawski

Filip Biegun

Associate

Filip Biegun

Zobacz więcej

ZAPISZ SIĘ
do naszego
Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Sprawdź skrzynkę pocztową i kliknij w link potwierdzający zapis do Newslettera.

Dziękujemy!