Rymarz_Zdort

Sebastian Mikina

Associate

Sebastian Mikina, adwokat, associate w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort oraz członek zespołu bankowości i finansów.

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2016 roku. Od 2016 roku jest doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpis na listę adwokatów uzyskał w 2020 roku. Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią Rymarz Zdort, wcześniej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k., w 2016 roku, przez ponad trzy lata pracował w departamencie korporacyjnym jednej z polskich kancelarii prawnych w Warszawie. Zdobył również doświadczenie pracując jako woluntariusz w Departamencie Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Specjalizuje się w prawie handlowym i prawie spółek, prawie bankowości i finansów oraz kwestiach regulacyjnych dotyczących sektora finansowego. Doradzał kredytodawcom oraz kredytobiorcom przy licznych krajowych oraz międzynarodowych transakcjach finansowania, w tym finansowania przejęć (acquisition finance), finansowania działalności spółek (corporate finance) oraz finansowania projektów (project finance), jak również złożonych projektach refinansowania. Pracował ponadto przy ofertach obligacji oraz projektach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, a także świadczył bieżące doradztwo na rzecz wiodących instytucji finansowych w związku z aspektami regulacyjnymi dotyczącymi działalności funduszy inwestycyjnych. Jego doświadczenie obejmuje ponadto świadczenie doradztwa na rzecz spółek krajowych i międzynarodowych oraz funduszy private equity przy transakcjach fuzji i przejęć, w tym fuzjach i przejęciach spółek publicznych.

Powiązane aktualności

Kancelaria Rymarz Zdort wspiera PGE Polska Grupa Energetyczna przy realizacji dwóch morskich projektów farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy do 2,5 GW

16 lutego 2021

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przy zawarciu umowy joint venture z duńskim Orsted której celem będzie rozwój, budowa i eksploatacja projektu Elektrownia Wiat...

Kancelaria Rymarz Zdort wspiera PGE Polska Grupa Energetyczna przy realizacji dwóch morskich projektów farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy do 2,5 GW

Spółka kontrolowana przez fundusz zarządzany przez Aberdeen Standard Investments pozyskała refinansowanie akwizycji portfela projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 42 MW

2 lipca 2020

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała spółce kontrolowanej przez fundusz zarządzany przez Aberdeen Standard Investments przy refinansowaniu akwizycji portfela projektów fotowoltaicznych o łącznej m...

Spółka kontrolowana przez fundusz zarządzany przez Aberdeen Standard Investments pozyskała refinansowanie akwizycji portfela projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 42 MW
Zobacz wszystkich członków zespołu