Piotr Kasperkiewicz

Associate

Piotr Kasperkiewicz, associate w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort oraz członek praktyki nieruchomości.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią Rymarz Zdort, wcześniej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. w 2021 roku, pracował w departamencie nieruchomości międzynarodowej kancelarii prawnej oraz w międzynarodowym funduszu inwestycyjnym prowadzącym działalność w sektorze energii odnawialnej.

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie budowlanym z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego. Był zaangażowany w doradztwo przy transakcjach nabycia i zbycia nieruchomości, w tym powierzchni biurowych, handlowych, mieszkaniowych oraz magazynowych, jak również przy projektach dotyczących finansowania i budowy obiektów w sektorze energetyki odnawialnej. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo prawne przy transakcjach joint ventureprivate equity, jak również sporządzanie raportów due diligence, a także przygotowywanie umów dla celów zarządzania nieruchomościami, w szczególności takich jak, umowy najmu, dzierżawy oraz umowy budowlane.

Zobacz wszystkich członków zespołu