Rymarz_Zdort

Monika Kierepa

Partner

Monika Kierepa jest radcą prawnym, partnerem w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort oraz kieruje praktyką prawa własności intelektualnej.

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1999 roku. Jest ponadto absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Internetu w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003) oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006). Współpracę z kancelarią Rymarz Zdort, wcześniej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k., rozpoczęła w 2000 roku. Wpis na listę radców prawnych uzyskała w 2007 roku.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz przemysłowej. Ma bogatą wiedzę w zakresie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych i prawa patentowego. Doradza spółkom z różnych branż, w tym z branży energetycznej, informatycznej, biotechnologicznej, spożywczej, a także portalom internetowym, spółkom telekomunikacyjnym oraz spółkom wydawniczym w zakresie różnych aspektów prawa własności intelektualnej. Ponadto, jako członek zespołu prawa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć, ma szerokie doświadczenie w zakresie prawa handlowego i prawa rynków kapitałowych. Doradza przy transakcjach fuzji i przejęć, zwłaszcza z udziałem spółek publicznych, oraz na niepublicznych inwestycjach kapitałowych (private equity). Kieruje zespołem przeprowadzającym badania prawne due diligence przy realizacji tego typu transakcji. Doradzała także przy wielu pierwotnych i wtórnych ofertach papierów wartościowych.

W prestiżowym rankingu publikowanym przez IFLR1000 od 2018 jest zaliczana do grona znakomitych praktyków (Notable Practitioners) w dziedzinie udziałowych rynków kapitałowych oraz fuzji i przejęć.

Powiązane aktualności

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała APG przy joint venture z Orange Polska w celu budowy największego niezależnego hurtowego operatora światłowodowego w Polsce

15 kwietnia 2021

Kancelaria Rymarz Zdort współuczestniczyła w doradztwie (w zakresie polskiego prawa) APG w związku z umową z Orange Polska o utworzeniu joint venture, które będzie obsługiwać sieć światłow...

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała APG przy joint venture z Orange Polska w celu budowy największego niezależnego hurtowego operatora światłowodowego w Polsce

Bank Pekao przejmuje prawa majątkowe i zobowiązania Idea Bank w ramach wszczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu przymusowej restrukturyzacji

4 stycznia 2021

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Bankowi Pekao przy transakcji przejęcia praw majątkowych i zobowiązań Idea Bank w ramach wszczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu przymusowej restru...

Bank Pekao przejmuje prawa majątkowe i zobowiązania Idea Bank w ramach wszczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu przymusowej restrukturyzacji

Bank Pekao nabywa pakiet 38,33% akcji Krajowego Integratora Płatności

21 grudnia 2020

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Bankowi Pekao S.A. („Bank”) przy transakcji nabycia pakietu 38,33% akcji Krajowego Integratora Płatności S.A. („KIP”, „Spółka”). KIP, operator sys...

Bank Pekao nabywa pakiet 38,33% akcji Krajowego Integratora Płatności
Zobacz wszystkich członków zespołu