Rymarz_Zdort

Marek Durski

Partner

Marek Durski jest radcą prawnym, partnerem w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort oraz kieruje praktyką energetyki i zasobów naturalnych.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2000 roku. Jest także absolwentem Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego utworzonego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Cambridge. Wpis na listę radców prawnych uzyskał w 2005 roku. Współpracę z kancelarią Rymarz Zdort, wcześniej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k., rozpoczął w 2014 roku. Wcześniej, w latach 1998–2011, współpracował z międzynarodową kancelarią prawną, w której kierował zespołem energetyki i projektów infrastrukturalnych. W latach 2011–2013 był członkiem zarządu do spraw prawnych i regulacyjnych wiodącej pionowo zintegrowanej prywatnej spółki energetycznej w Polsce.

Marek Durski w swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach prawnych sektora energetycznego. Ma doświadczenie w doradztwie na rzecz licznych uczestników rynku energii w Polsce, m.in. wytwórców, operatorów systemów, spółek obrotu, deweloperów, odbiorców, instytucji finansowych i inwestorów kapitałowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych, m.in. w kwestiach koncesyjnych, taryfowych, zagadnieniach spornych, strukturyzowaniu transakcji, sprawach przyłączeniowych, prawie europejskim i lobbingu. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo w inwestycjach związanych ze źródłami wytwórczymi, zarówno konwencjonalnymi (opalanymi węglem czy gazem), jak i wykorzystującymi energię odnawialną (morskimi i lądowymi farmami wiatrowymi, projektami fotowoltaicznymi, biogazowniami, instalacjami biomasowymi), doradztwo w zakresie finansowania tych projektów w formule project finance, a także przy realizacji projektów dotyczących interkonektorów. Marek Durski dysponuje także wszechstronnym doświadczeniem w doradztwie z zakresu obrotu energią i gazem ziemnym (m.in. towarowymi instrumentami pochodnymi) i negocjowania długoterminowych umów handlowych (w tym kontraktów na zakup ropy naftowej). Jego praktyka obejmuje również transakcje fuzji i przejęć oraz procesy prywatyzacyjne w sektorze energetycznym, a także programy restrukturyzacji przedsiębiorstw w związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami regulacyjnymi.

Prestiżowy ranking publikowany przez Chambers & Partners wielokrotnie zaliczał Marka Durskiego do grona najlepszych specjalistów w dziedzinie energetyki i zasobów naturalnych w Polsce, natomiast od roku 2018 Marek Durski jest zaliczany do wąskiego grona wyróżniających się praktyków (Notable Practitioners) w dziedzinie energetyki i projektów w Europie Środkowo-Wschodniej. Według ostatnich raportów Marek Durski to bardzo szanowany prawnik doradzający w dziedzinie energetyki i infrastruktury oraz ekspert, który regularnie pracuje przy najbardziej istotnych transakcjach z sektora górniczego i energetycznego. Jeden klient wychwala go jako „praktycznego i sympatycznego prawnika o szerokiej wiedzy specjalistycznej”, a inny wyróżnia go jako „twardego negocjatora, gracza, z którym należy się liczyć”.

W kilku edycjach rankingu rynku prawniczego, The Legal 500, Marek Durski został uznany za jednego z najlepszych prawników (Leading Individuals) w Polsce w dziedzinie energetyki i zasobów naturalnych, a w 2020 roku został wyróżniony w kategorii ”Next Generation Partners” w tej dziedzinie. W ostatnim raporcie klienci oceniają, że „Marek Durski wyróżnia się swoimi umiejętnościami w wielu dziedzinach prawa, doskonale zarządzając kompleksowymi projektami prawnymi. Jego doświadczenie, zarówno w kwestii zagadnień prawnych jak i w zarządzaniu, nie ma sobie równych. Jest to być może najlepszy prawnik biznesowy w kraju”. Również w innym rankingu rynku prawniczego IFLR1000 od 2014 roku Marek Durski jest uznawany za jednego z najlepszych prawników (Leading Lawyers) w zakresie energii i infrastruktury w Polsce, a od 2018 roku jest zaliczany do grona wysoce cenionych prawników (Highly Regarded) w zakresie infrastruktury i realizacji projektów.

Powiązane aktualności

Kancelaria Rymarz Zdort wspiera Polską Grupę Energetyczną przy finalizacji umowy JV na realizację dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 2500 MW

7 maja 2021

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przy finalizacji umowy joint venture, ogłoszonej w dniu 10 lutego br., z duńskim Ørsted, której celem jest rozwój, budowa i e...

Kancelaria Rymarz Zdort wspiera Polską Grupę Energetyczną przy finalizacji umowy JV na realizację dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 2500 MW

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała funduszowi zarządzanemu przez Aberdeen Standard Investments w związku z finansowaniem nabycia 130 farm fotowoltaicznych w Polsce

1 kwietnia 2021

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała kredytobiorcy kontrolowanemu przez fundusz zarządzany przez Aberdeen Standard Investments (ASI) przy finansowaniu akwizycji portfela 130 farm fotowoltaicznych o ł...

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała funduszowi zarządzanemu przez Aberdeen Standard Investments w związku z finansowaniem nabycia 130 farm fotowoltaicznych w Polsce

Kancelaria Rymarz Zdort wspiera PGE Polska Grupa Energetyczna przy realizacji dwóch morskich projektów farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy do 2,5 GW

16 lutego 2021

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przy zawarciu umowy joint venture z duńskim Orsted której celem będzie rozwój, budowa i eksploatacja projektu Elektrownia Wiat...

Kancelaria Rymarz Zdort wspiera PGE Polska Grupa Energetyczna przy realizacji dwóch morskich projektów farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy do 2,5 GW
Zobacz wszystkich członków zespołu