Już wkrótce... nasza nowa strona internetowa! Logo Rymarz Zdort Maruta

Dr hab. Łukasz Gasiński

Partner

Dr hab. Łukasz Gasiński jest radcą prawnym, adwokatem amerykańskim, partnerem w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort oraz kieruje zespołem prawa regulacyjnego.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1997 roku. Jest laureatem nagrody Fundacji Vontobel za najlepszą pracę magisterską napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz nagrody Harlan Fiske Stone Scholar przyznanej na Columbia University, gdzie studiował również jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej. Wydział Prawa na Columbia University ukończył w 2001 roku, uzyskując tytuł LL.M. W 2003 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2016 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego. W 2004 roku zdał egzamin adwokacki stanu Nowy Jork, a wpis na listę radców prawnych uzyskał w 2009 roku. Współpracę z kancelarią Rymarz Zdort, wcześniej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k., rozpoczął w 2002 roku.

Jest adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzi zajęcia z prawa handlowego w ramach studiów magisterskich oraz podyplomowych. Jest autorem ponad 40 publikacji, w tym podręcznika do prawa handlowego oraz dwóch monografii, m.in. „Granice swobody kształtowania treści statutu spółki akcyjnej”.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem spółek oraz prawem papierów wartościowych. Reprezentował banki inwestycyjne oraz emitentów papierów wartościowych w związku z ofertami publicznymi. Uczestniczył ponadto w znaczących projektach prywatyzacyjnych, projektach obejmujących restrukturyzację spółek oraz w transakcjach fuzji i przejęć z udziałem spółek publicznych. Doradzał licznym wiodącym instytucjom finansowym w kwestiach regulacyjnych oraz przy postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

W prestiżowym rankingu publikowanym przez Chambers & Partners Łukasz Gasiński od 2010 roku jest corocznie zaliczany do grona najlepszych prawników w Polsce w dziedzinie rynków udziałowych papierów wartościowych (ECM), a od 2015 roku również w dziedzinie prawa korporacyjnego oraz transakcji fuzji i przejęć. Według ostatnich raportów Łukasz Gasiński ceniony jest za doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć w sektorze bankowym. Doradza również przy reorganizacjach spółek. Według komentatorów rynku „praca z nim to prawdziwa przyjemność”. Respondenci zwracają uwagę na jego doświadczenie w dziedzinie prawa papierów wartościowych.

W innym prestiżowym rankingu prawniczym, The Legal 500, od 2016 roku był wielokrotnie rekomendowany w zakresie prawa ubezpieczeń, natomiast od roku 2018 jest rekomendowany w dziedzinie fuzji i przejęć. Z kolei w rankingu IFLR1000 od 2018 roku Łukasz Gasiński jest rekomendowany w dziedzinie fuzji i przejęć oraz rynków udziałowych papierów wartościowych, a od 2020 roku zaliczany jest do grona wysoce cenionych prawników (Highly Regarded) w tych dziedzinach oraz w zakresie transakcji private equity. W rankingu opublikowanym przez centrum analityczne Polityka Insight kancelaria Rymarz Zdort jest od 2016 roku uznawana za jedną z najlepszych kancelarii regulacyjnych w zakresie prawa bankowego.

Jest przewodniczącym Rady Fundacji Społeczności Batorego, organizacji wspierającej rozwój Liceum Batorego i jego uczniów, oraz członkiem Przyjaciół Forum Dialogu Polsko-Żydowskiego, nieformalnej grupy osób, które są adwokatami dialogu polsko-żydowskiego.

Powiązane aktualności

Rymarz Zdort doradcą prawnym Systemu Ochrony Banków Komercyjnych S.A.

17 października 2022

Miło nam poinformować, że mieliśmy okazję doradzać Systemowi Ochrony Banków Komercyjnych S.A.  przy udzielaniu dotacji oraz nabyciu pakietu mniejszościowego akcji instytucji pomostowej, w ra...

Rymarz Zdort doradcą prawnym Systemu Ochrony Banków Komercyjnych S.A.
Zobacz wszystkich członków zespołu
ZAPISZ SIĘ
do naszego
Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!