Rymarz_Zdort

Dr hab. Łukasz Gasiński

Partner

Dr hab. Łukasz Gasiński jest radcą prawnym, adwokatem amerykańskim, partnerem w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort oraz kieruje zespołem prawa regulacyjnego.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1997 roku. Jest laureatem nagrody Fundacji Vontobel za najlepszą pracę magisterską napisaną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz nagrody Harlan Fiske Stone Scholar przyznanej na Columbia University, gdzie studiował również jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej. Wydział Prawa na Columbia University ukończył w 2001 roku, uzyskując tytuł LL.M. W 2003 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2016 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego. W 2004 roku zdał egzamin adwokacki stanu Nowy Jork, a wpis na listę radców prawnych uzyskał w 2009 roku. Współpracę z kancelarią Rymarz Zdort, wcześniej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k., rozpoczął w 2002 roku.

Jest adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzi zajęcia z prawa handlowego w ramach studiów magisterskich oraz podyplomowych. Jest autorem ponad 40 publikacji, w tym podręcznika do prawa handlowego oraz dwóch monografii, m.in. „Granice swobody kształtowania treści statutu spółki akcyjnej”.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem spółek oraz prawem papierów wartościowych. Reprezentował banki inwestycyjne oraz emitentów papierów wartościowych w związku z ofertami publicznymi. Uczestniczył ponadto w znaczących projektach prywatyzacyjnych, projektach obejmujących restrukturyzację spółek oraz w transakcjach fuzji i przejęć z udziałem spółek publicznych. Doradzał licznym wiodącym instytucjom finansowym w kwestiach regulacyjnych oraz przy postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

W prestiżowym rankingu publikowanym przez Chambers & Partners Łukasz Gasiński od 2010 roku jest corocznie zaliczany do grona najlepszych prawników w Polsce w dziedzinie rynków udziałowych papierów wartościowych (ECM), a od 2015 roku również w dziedzinie prawa korporacyjnego oraz transakcji fuzji i przejęć. Według ostatnich raportów Łukasz Gasiński ceniony jest za doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć w sektorze bankowym. Doradza również przy reorganizacjach spółek. Według komentatorów rynku „praca z nim to prawdziwa przyjemność”. Respondenci zwracają uwagę na jego doświadczenie w dziedzinie prawa papierów wartościowych.

W innym prestiżowym rankingu prawniczym, The Legal 500, od 2016 roku był wielokrotnie rekomendowany w zakresie prawa ubezpieczeń, natomiast od roku 2018 jest rekomendowany w dziedzinie fuzji i przejęć. Z kolei w rankingu IFLR1000 od 2018 roku Łukasz Gasiński jest rekomendowany w dziedzinie fuzji i przejęć oraz rynków udziałowych papierów wartościowych, a od 2020 roku zaliczany jest do grona wysoce cenionych prawników (Highly Regarded) w tych dziedzinach oraz w zakresie transakcji private equity. W rankingu opublikowanym przez centrum analityczne Polityka Insight kancelaria Rymarz Zdort jest od 2016 roku uznawana za jedną z najlepszych kancelarii regulacyjnych w zakresie prawa bankowego.

Jest przewodniczącym Rady Fundacji Społeczności Batorego, organizacji wspierającej rozwój Liceum Batorego i jego uczniów, oraz członkiem Przyjaciół Forum Dialogu Polsko-Żydowskiego, nieformalnej grupy osób, które są adwokatami dialogu polsko-żydowskiego.

Powiązane aktualności

Bank Pekao przejmuje prawa majątkowe i zobowiązania Idea Bank w ramach wszczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu przymusowej restrukturyzacji

4 stycznia 2021

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Bankowi Pekao przy transakcji przejęcia praw majątkowych i zobowiązań Idea Bank w ramach wszczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu przymusowej restru...

Bank Pekao przejmuje prawa majątkowe i zobowiązania Idea Bank w ramach wszczętego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu przymusowej restrukturyzacji

Bank Pekao nabywa pakiet 38,33% akcji Krajowego Integratora Płatności

21 grudnia 2020

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Bankowi Pekao S.A. („Bank”) przy transakcji nabycia pakietu 38,33% akcji Krajowego Integratora Płatności S.A. („KIP”, „Spółka”). KIP, operator sys...

Bank Pekao nabywa pakiet 38,33% akcji Krajowego Integratora Płatności
Zobacz wszystkich członków zespołu