Już wkrótce... nasza nowa strona internetowa! Logo Rymarz Zdort Maruta

Jakub Bogucki

Associate

Jakub Bogucki, associate w departamencie rozwiązywania sporów Rymarz Zdort.

Ukończył studia z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2022 roku. Przed rozpoczęciem współpracy z Rymarz Zdort w 2021 odbył praktyki w dziale procesowym warszawskiego biura znanej międzynarodowej kancelarii prawnej oraz w polskiej kancelarii w Krakowie.

Jakub specjalizuje się w postępowaniach arbitrażowych, sporach cywilnych i handlowych oraz prawie handlowym i prawie spółek. Pracował w zespołach prowadzących zarówno spory przed międzynarodowymi instytutami arbitrażowymi, np. Międzynarodowym Centrum Arbitrażowym w Wiedniu (VIAC) i Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC), jak i arbitraż ad hoc według Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL. Ma doświadczenie w złożonych sporach powstałych w wyniku fuzji i przejęć (związanych z oświadczeniami i zapewnieniami oraz ostatecznym rozliczeniem ceny), sporach budowlanych i dotyczących kwestii kontraktowych. Ponadto Jakub wspierał zespół procesowy w sporach regulacyjnych oraz sporach związanych z naruszeniem prawa konkurencji.

Zobacz wszystkich członków zespołu
ZAPISZ SIĘ
do naszego
Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!