Rymarz_Zdort

Dr Filip Uziębło

Partner

Dr Filip Uziębło jest radcą prawnym, partnerem w departamencie korporacyjnym oraz w zespole nieruchomości kancelarii Rymarz Zdort.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2000 roku oraz kurs prawa brytyjskiego i europejskiego w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z University of Cambridge. W 2014 roku obronił pracę doktorską w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współpracę z kancelarią Rymarz Zdort, wcześniej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k., rozpoczął w 1999 roku.

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, transakcjach fuzji i przejęć, private equity, prywatyzacjach i restrukturyzacjach. Doradzał akcjonariuszom, sprzedającym, spółkom sprzedawanym, inwestorom branżowym, funduszom private equity oraz instytucjonalnym inwestorom finansowym przy wielu transakcjach. Reprezentował wielu wiodących zagranicznych inwestorów private equity oraz nieruchomościowych w ramach złożonych transakcji fuzji i przejęć.

W prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers & Partners Filip Uziębło był wielokrotnie zaliczany do grona najlepszych specjalistów w dziedzinie transakcji private equity w Polsce, a od 2015 roku jest corocznie wyróżniany w dziedzinie prawa korporacyjnego oraz transakcji fuzji i przejęć. Według ostatnich raportów Filip Uziębło często doradza na rzecz szerokiej gamy klientów, w tym grup nieruchomościowych, firm private equity oraz funduszy venture capital. Jest doświadczonym praktykiem, cenionym najwyżej za swoją działalność w sektorze nieruchomości. Respondenci określają go jako „bardzo proaktywnego i pracowitego” prawnika.

W innym rankingu publikowanym przez The Legal 500 od 2018 roku Filip Uziębło jest wyróżniany w kategorii „Next Generation Partners” w dziedzinie private equity, a w edycji z 2019 roku został rekomendowany w dziedzinie fuzji i przejęć oraz nieruchomości. W ostatnim raporcie jeden z respondentów stwierdził, że „Filip Uziębło wykazał się wyjątkową fachowością w zakresie analizy krytycznej nieruchomości, wykonując ją w sposób efektywny i innowacyjny”.

Z kolei w rankingu IFLR1000 w 2018 roku został zaliczony do grona wyróżniających się praktyków (Notable Practitioners) w dziedzinie private equity, a od 2019 roku jest wyróżniany również w dziedzinie fuzji i przejęć oraz nabyć nieruchomości.

Powiązane aktualności

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała APG przy joint venture z Orange Polska w celu budowy największego niezależnego hurtowego operatora światłowodowego w Polsce

15 kwietnia 2021

Kancelaria Rymarz Zdort współuczestniczyła w doradztwie (w zakresie polskiego prawa) APG w związku z umową z Orange Polska o utworzeniu joint venture, które będzie obsługiwać sieć światłow...

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała APG przy joint venture z Orange Polska w celu budowy największego niezależnego hurtowego operatora światłowodowego w Polsce

Sprzedaż Termet i Tester na rzecz Ferro

30 listopada 2020

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała sprzedającym przy transakcji sprzedaży około 70,65% akcji Termet S.A. oraz 100% udziałów Tester sp. z o.o. na rzecz Ferro S.A. Termet S.A. jest producentem u...

Sprzedaż Termet i Tester na rzecz Ferro
Zobacz wszystkich członków zespołu