Już wkrótce... nasza nowa strona internetowa! Logo Rymarz Zdort Maruta

Aleksandra Pustiowska

Senior Associate

Aleksandra Pustiowska, adwokat, senior associate w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 2013 roku oraz uczestniczyła w programie wymiany studenckiej na Uniwersytecie Mykolasa Romerisa w Wilnie. W trakcie studiów otrzymała stypendium rektora dla najlepszych studentów. W 2017 roku uzyskała tytuł adwokata. Otrzymała nagrodę Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach dla najlepszych aplikantów adwokackich. Przed dołączeniem do kancelarii Rymarz Zdort, dawniej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k., w 2021 roku przez kilka lat pracowała w wiodącej kancelarii prawnej w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz różnego rodzaju podmiotów, polegające w szczególności na: negocjowaniu i opiniowaniu umów, przygotowywaniu pism, uchwał, opinii prawnych, a także reprezentacji w sporach sądowych, postępowaniach administracyjnych i karnych, związanych z działalnością spółek. Doradzała spółkom w sprawach dotyczących deliktów pracowniczych oraz związanych z ochroną interesu spółek przed czynami nieuczciwej konkurencji. Uczestniczyła również w zgromadzeniach wspólników, posiedzeniach zarządu i rad nadzorczych, a także doradzała w sprawach związanych ze zbyciem udziałów.

Posiada również bogate doświadczenie w doradztwie dotyczącym rozwiązywania sporów korporacyjnych. Doradzała i reprezentowała wspólników i spółki w sporach związanych z kwestionowaniem uchwał spółki, rozwiązaniem spółki, wyłączeniem wspólnika, przymusowym wykupem akcji, pociągnięciem członka zarządu spółki do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce (w tym actio pro socio), pociągnięciem do odpowiedzialności za działania związane z nieuczciwą konkurencją, itp. Doradzała i reprezentowała swoich klientów w postępowaniach karno-gospodarczych związanych z podejmowaniem działań na szkodę spółki przez członków zarządu, wspólników lub pracowników. Doradzała również przy zawieraniu ugód związanych ze sporami korporacyjnymi.

Powiązane aktualności

Zobacz wszystkich członków zespołu
ZAPISZ SIĘ
do naszego
Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!