Praktyki studenckie

Dołącz do najlepszych

Praktyki w kancelarii Rymarz Zdort to szansa na doskonały start zawodowy dla adeptów prawa, których zainteresowania pokrywają się z profilem działalności naszej kancelarii. Praktykanci mają niepowtarzalną okazję, by zapoznać się z realiami pracy w korporacji zaangażowanej w międzynarodowe transakcje, aktywnie uczestniczyć w bieżących projektach kancelarii oraz zdobywać doświadczenie u boku najbardziej uznanych ekspertów z różnych dziedzin prawa. Praktyki to także sposób na dołączenie do stałego zespołu naszej kancelarii, dlatego osobom najwyżej ocenionym przedstawimy propozycję stałej współpracy.

Każdego roku do udziału w programie praktyk zapraszamy około 20 osób. Miesięczne praktyki odbywają się w okresie od czerwca do września.

Każdy z uczestników, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, zostaje przypisany do działu korporacyjnego lub procesowego, gdzie pracuje pod nadzorem wyznaczonego opiekuna merytorycznego.

Kogo szukamy

Program praktyk jest adresowany do osób, które:

  • ukończyły IV lub V rok studiów prawniczych;
  • w trakcie studiów uzyskały bardzo wysoką średnią ocen;
  • biegle posługują się językiem angielskim w mowie i w piśmie.

Podczas testów rekrutacyjnych sprawdzamy wiedzę kandydatów z zakresu prawa oraz znajomość języka angielskiego. Najlepsi kandydaci biorą udział w drugim etapie rekrutacji, tj. w rozmowach rekrutacyjnych z prawnikami. Ostateczne decyzje o zakwalifikowaniu się na praktyki podejmowane są na podstawie wyników testów oraz przeprowadzonych rozmów.

Wymagane dokumenty oraz kalendarium rekrutacji

Zainteresowanych odbyciem praktyk prosimy o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim, wykazu średniej ocen uzyskanych w toku studiów, a także o informację dotyczącą tematyki pracy magisterskiej.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 maja 2022 r. na adres: recruitment@rymarz-zdort.com z dopiskiem PRAKTYKI. Testy oraz spotkania rekrutacyjne odbędą się w maju 2022 r., a informacje zwrotne o wyniku rekrutacji zostaną rozesłane do 31 maja 2022 r.

 Katarzyna Kijowska

Recruitment Manager

+48 22 520 4240