Oferta publiczna sprzedaży akcji LiveChat w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu

27 października 2020 r.

Rymarz Zdort doradzał akcjonariuszom sprzedającym, Mariuszowi Ciepłemu i Maciejowi Jarzębowskiemu, w związku ze sprzedażą akcji LiveChat Software S.A. w przyspieszonym procesie budowy księgi popytu.

Transakcja miała na celu sprzedaż do 1.287.500 akcji LiveChat posiadanych przez akcjonariuszy sprzedających, stanowiących 5% kapitału zakładowego spółki. Zarówno Mariusz Ciepły, jak i Maciej Jarzębowski sprzedali wszystkie akcje, które zamierzali zbyć w ramach transakcji, po cenie 95 zł za jedną akcję.

W skład zespołu doradzającego przy transakcji weszli: Paweł Zdort, partner zarządzający kancelarii, dr Jakub Zagrajek, partner w departamencie korporacyjnym, oraz Michał Szczepański, associate w departamencie korporacyjnym.

Członkowie zespołu

Paweł Zdort

Partner zarządzający

Paweł Zdort

Dr Jakub Zagrajek

Partner

Dr Jakub Zagrajek

Zobacz więcej

ZAPISZ SIĘ
do naszego
Newslettera

Potwierdź swój adres e-mail

Check your mailbox and click the link to confirm your subscription to our Newsletter.

Thank you!