Rymarz_Zdort

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała przy sprzedaży większościowego pakietu akcji Archicom na rzecz Echo Investment

19 lutego 2021 r.

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Założycielom oraz Archicom S.A. przy sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki Archicom na rzecz Echo Investment S.A., które stanowią 66,01 proc. kapitału zakładowego i 65,99 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Umowa przedwstępna została zawarta w dniu 17 lutego 2021 roku. Cena za pakiet akcji wynosić będzie 425,1 mln zł i zostanie częściowo zapłacona poprzez potrącenie z zobowiązaniem Założycieli do opłacenia obligacji o łącznej wartości nominalnej 188 mln zł, które zostaną wyemitowane przez Echo Investment.

Strony ustaliły, że z zakresu transakcji zostanie wyłączona działalność deweloperska poza Wrocławiem prowadzona przez spółkę zależną Archicom Polska, a także działalność w zakresie usług architektonicznych i projektowych realizowana przez inną spółkę zależną Archicom Studio Projekt.

Dodatkowo w ramach transakcji zawarta została umowa opcji, na podstawie której Echo Investment zobowiązana będzie nabyć lub wskazać podmiot, który nabędzie, w terminie do dnia 15 marca 2023 r. udziały w kapitale zakładowym spółki celowej, która będzie posiadać 8,31% akcji Archicom.

Grupa Archicom jest jedną z najstarszych spółek deweloperskich, liderem wrocławskiego rynku nieruchomości. Firma obchodzi w tym roku 35-lecie działalności, a jej znakiem rozpoznawczym są wieloetapowe osiedla społeczne tworzone w duchu architektury funkcjonalnej i przyjaznej ludziom. Od 2016 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po sfinalizowaniu transakcji powstała grupa Echo-Archicom będzie największym deweloperem w sektorze mieszkaniowym w Polsce z ponad 7.000 mieszkań w budowie w roku 2021 oraz bankiem ziemi na ok. 15.000 mieszkań.

„Jesteśmy dumni z tego, że Założyciele Grupy Archicom powierzyli nam obsługę tej transakcji, która okazała się jedną z najbardziej złożonych i wielowymiarowych, w których kiedykolwiek uczestniczyłem. Zarówno ta transakcja jak i szereg innych podobnych projektów zrealizowanych dla klientów takich jak: Robyg, Echo Investment, Capital Park, Griffin Real Estate, Lone Star, Ronson Europe czy Ares Management, potwierdzają naszą niekwestionowaną pozycję lidera w obsłudze fuzji i przejęć na rynku deweloperów nieruchomościowych”, powiedział Paweł Zdort, partner zarządzający kancelarii.

Pracami zespołu doradzającego przy transakcji kierowali Paweł Zdort, partner zarządzający, oraz Jacek Zawadzki, partner w departamencie korporacyjnym, wspierani przez zespół prawników i doradców w składzie: Marcin Płonka, senior associate, Jerzy Rostworowski, senior associate, Marzena Iskierka, associate, Aleksander Jakubisiak, associate, Marek Kanczew, counsel, Antonina Falandysz-Ziecik, senior associate, Monika Kierepa, partner, Tomasz Bąkowski, senior associate, Robert Krasnodębski, partner, Marcin Iwaniszyn, partner, Piotr Fedorowicz, partner, oraz Iwona Her, partner.

Członkowie zespołu

Paweł Zdort

Partner zarządzający

Paweł Zdort

Jacek Zawadzki

Partner

Jacek Zawadzki

Marcin Płonka

Senior Associate

Marcin Płonka

Jerzy Rostworowski

Senior Associate

Jerzy Rostworowski

Marzena Iskierka

Associate

Marzena Iskierka

Aleksander Jakubisiak

Associate

Aleksander Jakubisiak

Marek Kanczew

Counsel

Marek Kanczew

Monika Kierepa

Partner

Monika Kierepa

Tomasz Bąkowski

Senior Associate

Tomasz Bąkowski

Robert Krasnodębski

Partner

Robert Krasnodębski

Marcin Iwaniszyn

Partner

Marcin Iwaniszyn

Piotr Fedorowicz

Partner

Piotr Fedorowicz

Iwona Her

Partner

Iwona Her

Zobacz więcej

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Griffin Real Estate przy umowie joint venture z Kajima Europe w sprawie inwestycji w obszarze energetyki odnawialnej w Polsce

28 września 2021

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Griffin Real Estate przy zawarciu umowy joint venture z Kajima Europe dotyczącej finansowania i rozwoju inwestycji w obszarze energetyki odnawialnej w Polsce. W ram...

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Griffin Real Estate przy umowie joint venture z Kajima Europe w sprawie inwestycji w obszarze energetyki odnawialnej w Polsce