Rymarz_Zdort

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała ExploRNA Therapeutics w ramach inwestycji kapitałowej funduszu Black Forest

19 stycznia 2021 r.

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała spółce ExploRNA Therapeutics w procesie dokonywania przez fundusz inwestycyjny Black Forest SICAV-SIF (należący do Michała Sołowowa) inwestycji kapitałowej polegającej na objęciu przez ten fundusz udziałów w ExploRNA Therapeutics i zapewnieniu środków finansowych na rozwój jej działalności.

ExploRNA Therapeutics jest biotechnologiczną spółką spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, która opracowuje przełomowe technologie dotyczące modyfikacji mRNA otwierające drogę do nowych zastosowań terapeutycznych w medycynie, takich jak szczepionki na COVID-19.

Black Forest SICAV-SIF to fundusz inwestycyjny wspierający naukowy i technologiczny rozwój zarówno krajowych, jak i zagranicznych spółek, działający w wielu branżach i sektorach. Wartość aktywów netto funduszu Black Forest przekracza obecnie 4,1 mld euro. Produkty jego spółek sprzedawane są na całym świecie (w ponad 60 krajach, na sześciu kontynentach).

Inwestycja Black Forest SICAV-SIF pozwoli na rozwinięcie i realizację ambitnego programu badawczego ExploRNA Therapeutics, skupiającego się na wykorzystaniu mRNA do celów terapeutycznych oraz wzmocnieniu potencjału badawczego spółki.

W skład zespołu doradzającego przy transakcji weszli Paweł Zdort, partner zarządzający, oraz Krystian Kowalski, associate z departamentu korporacyjnego.

Członkowie zespołu

Paweł Zdort

Partner zarządzający

Paweł Zdort

Zobacz więcej