Rymarz_Zdort

Fundusz kontrolowany przez Aberdeen Standard Investments nabył portfel 41 projektów fotowoltaicznych o mocy 40 MW

17 czerwca 2020 r.

Kancelaria Rymarz Zdort po raz kolejny doradzała funduszowi kontrolowanemu przez Aberdeen Standard Investments przy kolejnym nabyciu portfela projektów fotowoltaicznych. Portfel 41 projektów o łącznej mocy ponad 40 MW został nabyty od litewskiej Modus Group.

Pracami zespołu kierował partner, Marek Durski. W skład zespołu weszli: Monika Kierepa (partner), Jakub Krzemień (counsel), dr Jakub Rachwol (counsel), a także Adrian Augustyniak (associate), Kacper Stanosz (associate), Jakub Cichuta (associate), Patryk Gelar (associate), Andrzej Granat (associate), Michał Kostewicz (associate), Aleksander Jakubisiak (assicoate), Monika Michałowska (associate), Marta Szczepkowska (associate) i Robert Śmigielski (associate).

Członkowie zespołu

Marek Durski

Partner

Marek Durski

Monika Kierepa

Partner

Monika Kierepa

Jakub Krzemień

Counsel

Jakub Krzemień

Dr Jakub Rachwol

Counsel

Dr Jakub Rachwol

Adrian Augustyniak

Associate

Adrian Augustyniak

Andrzej Granat

Associate

Andrzej Granat

Michał Kostewicz

Associate

Michał Kostewicz

Aleksander Jakubisiak

Associate

Aleksander Jakubisiak

Monika Michałowska

Associate

Monika Michałowska

Zobacz więcej